Wetenschappelijk

Mindfulness krijgt steeds meer aandacht vanuit de wetenschappelijke hoek.  In de Verenigde Staten worden onderzoeken uitgevoerd door het Center for Mindfulness, University of Massachusetts, Worcester, VS en andere universiteiten. In Engeland en Wales wordt onderzoek uitgevoerd aan de University of Cambridge en de University of Wales, Bangor. Ook in Nederland wordt onderzoek uitgevoerd.

In september 2009 startte Prof. dr. Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen een groot onderzoek waarin de effecten van Mindfulness worden vergeleken met de effecten van antidepressieve medicijnen, en met een combinatie van Mindfulness en medicijnen. Naast de Nijmeegse universiteit nemen ook de universiteiten van Leiden en Groningen en de Vrije Universiteit van Amsterdam aan het onderzoek deel. Daarnaast zijn er nog acht instellingen voor geestelijke gezondheidszorg partner in het onderzoek.

Psycholoog dr. Ivan Nyklicek en zijn collega’s van de Universiteit van Tilburg onderzochten het effect van een mindfulness-training in een experimentele setting en toonden aan dat de training tot minder stress leidt bij de deelnemers. De uitkomsten, gepubliceerd in het wetenschappelijks tijdschrift Annals of Behavioral Medicine, lieten zien dat de mensen die de training hadden gevolgd een substantieel sterkere daling van hun stressniveaus hadden.