Mindfulness

Mindfulness (opmerkzaamheid of aandachtigheid) is een wetenschappelijk onderbouwde en veelbelovende stroming binnen de psychotherapie, en wordt gegeven in de vorm van trainingen. Mindfulness helpt je in het hier en nu te zijn en te zien wat er werkelijk is en wat je denkt of wenst dat er is. Op deze manier word je bewuster van jezelf en van de manier waarop je in het leven staat. Zonder oordeel. Mindfulness is hierbij niet alleen een formele techniek waarbij je leert mediteren, maar waarbij je als het ware een nieuwe levenshouding aanneemt.

In het dagelijks leven zijn we met onze gedachten vaak in het verleden of de toekomst. Veel dingen doen we op de automatische piloot, onbewust. Er zijn zoveel dingen die onze inzet en aandacht vragen. Meestal zijn we bezig met wat zich in de toekomst zal voordoen of wat zich in het verleden voordeed, met fantasieën, gedachten of piekeren en oordelen. Zo kunnen we zomaar een groot deel van de dag ‘missen’. Dit patroon is te doorbreken met mindfulness.

Mindfulness I (MBSR/MBCT programma)

Je leert mindfulness door te oefenen. Dit heeft een aantal positieve gevolgen. Door vaker jouw aandacht te sturen leer je afstand nemen van de hersenspinsels in jouw hoofd. Je kunt je beter concentreren en ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Tegelijkertijd worden jouw ervaringen een stuk levendiger en intenser door er jouw volle aandacht aan te schenken. Daarbij leer je beter jouw grenzen te bewaken en wordt je zelfbewuster en zelfverzekerder.

Dit is een groepstraining. Deelname aan een groep biedt veel herkenning en erkenning. Er wordt gewerkt met kleine groepen (minimaal 4 en maximaal 8 personen). Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om te oefenen, ervaringen te delen en psycho-educatie (theorie); het is dus geen therapiegroep. Naast de groepstrainingen is het ook mogelijk om individueel aan de slag te gaan.

Mindfulness II (verdiepingstraining)

Tijdens deze training gaan we nog verder op mindfulness in, waarbij we niet alleen leren om mindfullness in het leven toe te passen, maar des te meer mindful met onszelf om te gaan. Er zijn verschillende verdiepingstrainingen en tijdens de intake bepalen we in onderlinge afstemming de exacte inhoud, die in elk geval bijdraagt aan het blijven oefenen van mindfulness. Deze training bestaat uit acht tweewekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag.

Mindfulness Compassietraining

Deze training is geschikt als je reeds eerder een basistraining hebt gevolgd en hebt ontdervonden dat mindfulnessbeoefening je goed doet en je graag meer wilt oefenen met het integreren van een milde, vriendelijke houding naar jezelf en anderen. Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. De training bestaat uit acht tweewekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur.

Mindfulness Meditatietraining

Toggle Content goes here

Mindfulness voor professionals

Deze training is voor coaches, therapeuten, huisartsen, yoga leraren of leerkrachten die mindfulness als een mooie aanvulling in hun dagelijkse werk willen gebruiken. Na deze training ben je in staat om ook zelf mindfulness trainingen te geven of mindfulness te integreren in je eigen behandeling of therapie. De opleiding bestaat uit 8 dagen (4 losse dagen en 2 x 2 aansluitende dagen) en een retraite. De opleidingsdagen zijn gericht op het leren begeleiden van mindfulness.

Mindfulness @work

Toggle Content goes here

Mindfulness Live (Mastermind incl. online programma)

Toggle Content goes here

Mindfulness Opfristraining

Toggle Content goes here

HSP

Hoogsensitiviteit – ook wel HSP (Highly Sensitive Person) genoemd – is een begrip uit de psychologie dat in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine Aron. In Nederland werd het begrip pas geïntroduceerd toen haar boek The Highly Sensitive Person in 2002 in het Nederlands werd vertaald.

Een hoogsensitief persoon is iemand die veel waarneemt en ook intens waarneemt. Deze waarneming kan tot overprikkeling leiden. Hoogsensitiviteit is géén aandoening of stoornis, maar een aangeboren persoonlijkheidskenmerk dat bij ongeveer 10% tot 15% van de mensen voorkomt. ‘De’ hoogsensitieve persoon bestaat niet. Deze eigenschap wordt gekleurd door andere persoonlijkheidskenmerken, door opgedane levenservaringen en door de context waarin je je bevindt. In de praktijk blijkt dat de manier waarop individuen omgaan met de dagelijkse overdosis aan prikkels, heel individueel is en afhankelijk van andere karaktereigenschappen en opvoedingspatronen. Hoogsensitiviteit is slechts één eigenschap, naast vele andere die we bezitten. Het is daarom een illusie te denken dat hoogsensitieven in alles op elkaar lijken.

Wil je weten of jij een HSP bent? Neem contact op en doe de wetenschappelijk onderbouwde test ontwikkeld door prof. Elke van Hoof, klinisch psycholoog bij het Huis voor Veerkracht en hoogleraar aan de Universiteit van Brussel. Brigitta is namens Centro Mio certified partner van het Huis voor Veerkracht.

HSP I

Hoe ga ik met mijn eigen HSP om?

Overprikkeling kan bij een hoogsensitief persoon grote proporties aannemen en leiden tot veel klachten. Zoals elke medaille heeft ook hoogsensitiviteit twee kanten: positieve eigenschappen en minder leuke. Met deze training zal ik je inzicht en handvatten geven om te gaan met je hoogsensitiviteit zodat klachten beperkt blijven en je de kracht van hoogsensitiviteit gaat ervaren.

Niet alleen de tastbare en inzichtbare prikkels beïnvloeden ons. Ook minder goed verklaarbare dingen merken hoogsensitiven (vaak onbewust) op. Ernaar luisteren is een hele kunst. Er vervolgens adequaat mee omgaan is weer een ander verhaal. De omgang met emotionele gevoeligheid, invoelendheid, vermogen zich te verbinden op een diep niveau, maken het leven enerzijds heel rijk, anderzijds heel lastig. Deze training gaat je leren om opnieuw te luisteren naar intuïtieve signalen, naar ons innerlijke kompas.

In deze training wordt gewerkt aan 5 componenten:

– Ben jij HSP (en/of hoogbegaafd)? 
– Wat is HSP precies? 
– Hoe ga ik met mijn eigen HSP om? 
– Wat voor een effect heeft dit op mijn stress (gevoeligheid)?
– Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen in relatie tot mijn hoogsensitiviteit?

Dit is een groepstraining. Deelname aan een groep biedt veel herkenning en erkenning. Er wordt gewerkt met kleine groepen (minimaal 4 en maximaal 8 personen). Naast de groepstrainingen is het ook mogelijk om individueel aan de slag te gaan.

HSP II (verdiepingstraining)

Na een hoogsensitiviteit basistraining kan een verdiepingstraining hoogsensitiviteit (HSP) volgen. Deze verdiepingstraining richt zich speciaal op HSP:

  • Welke dilemma’s heb ik die mij in mijn overprikkeling houden?
  • Hoogsensitiviteit op het werk.
  • Hoogsensitiviteit en gezondheid.
  • Werken met ik-grensbewustzijn oftewel in je eigen ‘tuin’ blijven (theorie van Nick Blaser).
  • High Sensation Seeker
  • Onderwerp naar eigen inbreng

In deze training wordt uitgebreid ingegaan op wat hooggevoeligheid is en waardoor het wordt veroorzaakt. Zowel de kwaliteiten als de mogelijke nadelen als jij je hooggevoeligheid nog niet optimaal beheerst. Als je bijvoorbeeld te veel prikkels hebt ontvangen en overprikkelt raakt, dan kun je een hoop hinder ervaren. Lange termijn voorbeelden zijn (chronische) vermoeidheid of een burn-out.

Hooggevoeligheid hoeft echter niet moe te maken. Je kan ook kwaliteiten die bij hooggevoeligheid horen ontwikkelen en daarmee superproductief zijn! Als je meer bewust wordt van jouw kwaliteiten en valkuilen kan je jouw gedachten of levenspatroon aanpassen, zodat je meer kunt genieten.

HSP @work

Brigitta – zelf HSP – heeft lang geworsteld met de vraag of hoogsensitiviteit een gave of een opgave is. Inmiddels weet ze dat HSP-ers dankzij hun gave een aanwinst zijn voor iedere organisatie. In deze training gaat zij onder andere in op de hoofdkenmerken van HSP, HSP op en aan het werk en het coachen van HSP-ers. Zij geeft concrete tips voor werknemers, werkgevers en leidinggevende coaches.

Deze training is geschikt voor:

  • Voor hoogsensitieve en sensitieve werknemers (en HSP’s die thuis zitten omdat ze bijvoorbeeld op het werk steeds vastlopen) die meer te weten willen komen over hun sensitieve kwaliteiten en hoe deze meer in te gaan zetten op hun werk.
  • Voor werkgevers die zicht willen krijgen op de mate van stress van hun werknemers en de sensitieve kwaliteiten van hun werknemers meer in willen gaan zetten.

HSP voor mannen

Toggle Content goes here

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse is een communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. De TA-trainingen bieden kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de zichtbare én onderliggende dynamiek in de communicatie tussen mensen. Daarnaast geeft TA een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te begrijpen.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het zogenaamde script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. De training(en) zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen.

De TA gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt. Door ervaringen in de vroege levensjaren neemt de mens al in zijn jeugd besluiten over hoe hij in zijn verdere leven met zichzelf en zijn omgeving om zal gaan. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop. Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (“ik ben niet OK” of “jij bent niet OK”) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (“ik ben OK en jij bent OK”). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon.

Transactionele Analyse I

Toggle Content goes here

Transactionele Analyse II (verdiepingstraining)

Toggle Content goes here

Transactionele Analyse @work

Toggle Content goes here

Ik-grensbewustzijn

Dat we een persoonlijke (psychische) ik-grens hebben, dat weten we, dat voelen we. We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan, waardoor je als het ware leegloopt en iedereen gewild of ongewild in jouw denkbeeldige ‘tuin’ naar binnenkomt. Onze psychische grens is belangrijk voor ons gevoel van geluk en ongeluk en belangrijk voor ons gevoel van kracht en zwakte. De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van onze psychische grens vormt zich gaandeweg in ons leven en blijft zich ontwikkelen.

Een groeiend en goed ontwikkeld ik-grensbewustzijn leidt tot een sterkere ik-grens en een grotere zelfwaardering. Deze kwaliteiten beïnvloeden, ontwikkelen en veranderen zowel de relatie met onszelf als met anderen. Door ons bewust te zijn van de eigen ik-grens en van de eigen innerlijke ruimte kunnen we bewust verschillende perspectieven innemen. De ik-grens maakt het ons mogelijk om mindfull dan wel cognitief waar te nemen.

Nieuwsgierig naar je eigen mentale ik-grens? Vul dan de vragenlijst (BPS-14) in op de website van dr. Nick Blaser, psychiater/ psychotherapeut en grondlegger van het Centre for Applied Boundary Studies en ontwikkelaar van de Self-Boundary Awareness Training. Je krijgt onmiddelijk een inschatting van je score (de vragenlijst is anoniem).

Ik-grensbewustzijn

In deze training leren we door oefeningen, ons bewust te worden van de eigen interpersoonlijke ruimte, de eigen grenzen en die van anderen. De cursus is erop gericht de persoonlijke ik-grens te versterken zodat we onszelf steeds beter en gemakkelijker leren beschermen, zonder het contact met de ander en de omgeving te verliezen.

We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan. Onze psychische grens lijkt belangrijk voor ons gevoel van geluk en ongeluk en belangrijk voor ons gevoel van kracht en zwakte. De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van onze psychische grens vormt zich gaandeweg in ons leven. En waarschijnlijk ontwikkelt de vormgeving van onze begrenzing zich gaande ons leven steeds door.

Een groeiend en goed ontwikkeld ik-grensbewustzijn leidt tot een sterkere ik-grens en een grotere zelfwaardering en tot een meer subtiele zelfwaarneming. Deze kwaliteiten beïnvloeden, ontwikkelen en veranderen de relatie met onszelf en met anderen.

Wil je een inschatting maken van de sterkte van je persoonlijke psychische (mentale) grens dan kun je online de ‘ik-grens’ vragenlijst invullen. Na het versturen van de antwoorden krijg je onmiddelijk je individuele score te zien samen met een korte uitleg over grensfactoren die voor jou van toepassing zijn. Jouw gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen of gebruikt.

Mijn tuin, jouw tuin (verdiepingstraining)

Toggle Content goes here