Bij Centro Mio kun je ook terecht voor een op maat gemaakt individueel begeleidingstraject in de vorm van coaching of counseling (gesprekstherapie) met de volgende specialisaties: Mindfulness, HSP, Transactionele Analyse, Positive psychologie, Psychosociale therapie, Stress en Burnout. Centro Mio heeft zich door de jaren heen hierin duidelijk onderscheiden.

Coaching

Centrio Mio richt zich binnen coaching op een aantal mogelijkheden: het op competentie ontwikkeling gerichte coaching, het zakelijke business coaching en het persoonlijke life coaching.

Counseling

Counseling – oftewel individuele gesprekstherapie – is een boeiende, leerzame en persoonlijke ervaring. Al pratende krijg je inzicht in eigen denken, voelen, handelen en beleven. Deze bewustwording kan leiden tot verschillende manieren van ander gedrag of andere betekenisgeving, waardoor jij je weer prettiger gaat voelen. Je leert jezelf beter kennen, begrijpen en accepteren. Wanneer je weet waar je gelukkig van wordt, kun je vanuit jouw eigen hart leven.

Supervisie

Een specifieke vorm van (individuele) begeleiding voor mindfulness trainers is supervisie.

Als mindfulness trainer wil je graag professioneel werken. Bij deze professionalisering speelt supervisie een belangrijke rol. Ik kijk samen met jou waar je ontwikkelpunten liggen. Dit kan door het inbrengen van een casus of aan de hand van een persoonlijke vraag c.q. doelstelling.