Ik-grensbewustzijn

Ik-grensbewustzijn

Nick Klaus Blaser

Ik-grensbewustzijn?

In een wereld waarin het gezin en de staat ons steeds minder bescherming kunnen bieden, zal uiteindelijk alleen de eigen ik-grens onze innerlijke wereld kunnen beschermen. Zonder ik-grens geen innerlijke wereld, zonder innerlijke wereld geen zelf en zonder zelf, wat dan?

Nick Klaus Blaser

Nick Klaus Blaser is psycholoog, psychiater en auteur, die zich sinds 2000 verdiept in de systemische familietherapie en cognitieve therapie (mindfulness). Hij is grondlegger van de "ik-grensbewustzijn methode".

Ik heb geleerd hoe ik in contact kan komen met mijn gevoelens en ervaringen.
Ik ervaar zoveel meer rust in mijn leven nu ik een duidelijke ik-grens om mij heen ervaar, zonder het gevoel te hebben afgesloten te zijn van de wereld om mij heen.
Ik heb geleerd hoe ik kan ervaren wat mijn eigen gevoelens zijn en welke de gevoelens van een ander.
Voorheen hield ik mij vooral bezig met de verantwoordelijkheden van anderen, nu kan ik daar veel bewuster mee omgaan.
Mindfulness in crisistijd
Mindfulness in crisistijd

Ik grensbewustzijn - een eigen ruimte

Het creëren van een ik-grensbewustzijn, betekent dat je een gevoel en bewustzijn ontwikkelt om grenssituaties waar te nemen en vorm te geven op een manier die goed voelt. Van het verzorgen van je eigen ’tuin’, het flexibel openstellen en afsluiten van de poort, tot het aanvoelen of je andermans grens mag naderen.

De ik-grens helpt je te begrijpen hoe je in de wereld staat en hoe je omgaat met anderen in de omgeving of situaties.

Je kunt vaststellen of je mindful bent, of je met je aandacht bij jezelf bent of dat je je in een rationele, analytische modus bevindt. Met een goed werkend, beschermend grensbewustzijn spaar je veel energie, win je aan zelfvertrouwen en innerlijke rust. Ofwel: zonder ik-grens geen innerlijke wereld. Zonder innerlijke wereld geen zelf.

Ik help jou om ik-grensbewust te worden

Als jij denkt dat het ontwikkelen van een gezonde ik-grens iets voor jou zou kunnen betekenen, dan ondersteun ik je graag in dit proces.

Als ik-grens professional heb ik ervaring in het geven van de ik-grens trainingen en de verdieping hiervan. Neem gerust contact met mij op als je meer wilt weten over ik-grens of zelf aan de slag wilt met een gezonde ik-grens. Ik zie je graag!

Brigitta Derksen

hedline-2-1.pngik-grensbewustzijn voor een gelukkiger leven!hedline-3-1.png

Een gezonde ik-grens kan juist nu een waardevolle rol in het dagelijks leven spelen. Met behulp van de ik-grens training ontwikkel je een bewustzijn van jouw eigen innerlijke wereld en leer je onderscheid te maken tussen eigen en niet-eigen. Je leert ook hoe je andermans gevoelens en ervaringen buiten jezelf kunt houden. 

schrijf je in voor een online

ik-grensbewustzijn training

Leer in 8 stappen hoe jij je eigen grenzen neerzet!

door Brigitta Derksen

Wat is ik-grensbewustzijn?

We hebben allemaal een innerlijk beeld van onze eigen afbakening van de buitenwereld, maar we zijn ons daar meestal niet van bewust.
Met kapla blokjes en houten figuren kunnen we dit onbewuste beeld uitwisselen en in drie dimensies zichtbaar maken.
Met deze opstelling kunnen we zien hoe we “in de wereld staan” en hoe open we zijn voor de omgeving, of hoe gesloten we zijn.

Met deze ruimtelijke representatie (3-DGV) is het mogelijk om oude en jongere interpersoonlijke dynamiek zichtbaar te maken en gedragspatronen te herkennen en te veranderen. Op deze manier kan een gezonde ego-grens worden vastgesteld. Net zoals het oude, onbewuste “wereldbeeld” ons jarenlang heeft gevormd, kan de nieuwe voorstelling, geoptimaliseerd voor de huidige levensomstandigheden, een sterk positief effect hebben.

“Dat we een persoonlijke grens hebben, dat weten we. We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan.”

Dr. Nick Blaser

Ik grensbewustzijn gaat over jouw bewustzijn van wat er in jouw mentale buitenwereld en in jouw binnenwereld gebeurt en hoe je dat op een zo goed mogelijke manier op elkaar kunt afstemmen. Dit is van belang zodat je in staat bent op het juiste moment je grenzen te openen en op het juiste moment ook weer sluiten.

Geen ik-grens leidt tot vervreemding van het ‘zelf’

We zijn ons nauwelijks bewust dat we een eigen innerlijke wereld hebben die begrensd is of zou moeten zijn. Gedachten over wat je wel en niet in een relatie moet delen, wat je wel en niet voor jezelf geheim mag houden naar partner, kinderen, familie, vrienden en de rest van de wereld, liggen ver uiteen als je mensen ondervraagt. 

Kijken we naar welke verantwoordelijkheid van jou is en welke verantwoordelijkheid iemand anders van jou overneemt, dan komen we vaak in een grenzeloos gebied. Aan de ene kant is de wet op de privacy heel actief, terwijl aan de andere kant via de digitale wereld al onze gegevens op straat liggen. Ieder mens heeft recht op zijn of haar eigen innerlijke wereld, het recht op een eigen mening en het recht op een privéleven.

Wanneer andermans grenzen niet worden gerespecteerd of als we onszelf niet afdoende kunnen beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag, ontstaat veel leed, pijn en lijden. Zeker in de huidige maatschappij is de informatie-overload via het internet en de transparantie op Social Media zo groot, dat een goed werkend grensbewustzijn belangrijk is. Het beschermt je tegen deze maatschappelijke ontwikkelingen en de moderne informatie- en communicatietechnologie.

De meeste mensen gaan niet bewust om met hun ik-grens. We voelen misschien woede, zijn verrast en voelen ons soms aangevallen, maar hebben geen idee dat dit gevoel iets met onze psychische ik-grens te maken heeft. Ook als we een ander brutaal of onbeschaamd vinden, of als we ons gekwetst voelen of verontwaardigd zijn, is het niet direct duidelijk dat onze ik-grens zonder toestemming is overschreden. Zelfs als we zonder toestemming in de innerlijke ruimte van anderen verblijven zijn we ons hier meestal niet van bewust. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we geen taal kennen waarmee we de eigen en andermans ik-grens kunnen beschrijven. We kennen wel uitdrukkingen als:  ‘haar gedrag was grensoverschrijdend, of hij is over mijn grens gegaan’, maar daarmee hebben we niet direct een beeld van de ik-grens. De meeste mensen hebben wel een zintuig waarmee we de ik-grens van anderen kunnen waarnemen.

Om te werken aan de ik-grensbewustzijn, heeft Nick Blaser een ik-grensbewustzijn training en een driedimensionale grensvisualisatie (3DGV) ontwikkeld. De Ik-Grensbewustzijn Training heeft een gelijkmatige opbouw als de Mindfulness training (MBSR, ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn), maar is inhoudelijk totaal anders. Het verschil zit in de aard van de oefeningen, het huiswerk en de nagestreefde doelen. Uit onderzoek blijkt dat de Ik-Grensbewustzijn Training ook bijdraagt aan een mindful bewustzijn.

Historie ik-grensbewustzijn

Dr. Nick Blaser heeft in de afgelopen tien jaar een model ontwikkeld waarin de persoonlijke innerlijke wereld ruimtelijk wordt voorgesteld. Hij ontwikkelde een interpersoonlijk aandachtmodel (interpersonal attention management) dat ons helpt de interacties tussen mensen beter te begrijpen. Hij introduceert een model en werkmethode om de ik-grens ruimtelijk zichtbaar én voor therapeutisch werk toegankelijk te maken. 

IK-GRENSBEWUSTZIJN

‘Hij is veel te ver gegaan’ of ‘Ik trek het niet meer’, horen we mensen zeggen. Grenzen stellen met compassie leert ons grenzen te herkennen en te bewaken. Dit is zo belangrijk omdat onze psychische grens respecteren essentieel lijkt voor ons gevoel van geluk en kracht. De ik-grens vormt en ontwikkelt zich gaandeweg in ons leven. Door het versterken van je ik-grens, leer je jezelf beter en makkelijker beschermen, zonder het contact met de ander en de omgeving te verliezen. Gezonde innerlijke grenzen leiden tot compassie, empathie en liefde.

Je innerlijke wereld

De Tuin-metafoor

Je kunt de mentale innerlijke wereld vergelijken met een tuin. Het blijkt dat als je een tuin visualiseert, je makkelijker kunt voorstellen wat het betekent om met je aandacht in je innerlijke wereld te verblijven. Je kunt in je tuin, oftewel in je innerlijke wereld, vrij bewegen en zelf beslissen waar je naar kijkt of aan welke ervaringen of gevoelens je aandacht wilt geven.

De tuin is een passende metafoor omdat deze – net als je innerlijke wereld – in werkelijkheid ook levendig en veranderlijk is. Door te tuinieren geef je je eigen tuin zelf vorm en aanpassingen, zodat je je er thuis voelt. Dit bevordert het gevoel van zelfbeschikking en heeft een versterkende werking op iemands eigenwaarde en zelfvertrouwen.

In de tuinmetafoor vormt de omheining de mentale ik-grens. Ook deze kun je zelf vormgeven zodat je open staat voor de buitenwereld, maar je tegelijkertijd ook geborgen en veilig voelt. Het tuinhek of de poort staat symbool voor de filterfunctie van de ik-grens en bepaalt hoe we met de buitenwereld in contact staan.

Dat betekent dat er drie mentale ruimtes bestaan: jouw innerlijke wereld (intrapersoonlijke ruimte), de innerlijke wereld van anderen, de ruimte die daartussen ligt (interpersoonlijke tussenruimte) en natuurlijk de grenzen die deze ruimtes van elkaar scheidt en ze tegelijkertijd met elkaar verbindt. Deze drie ruimtes zijn aandachtsgebieden waar we met onze aandacht in bewegen en kunnen verblijven.

Als je in je eigen tuin bent ben je meestal aandachtig en mindful. Wanneer jij je in je innerlijke wereld met een ervaring of gevoel verbindt, noemen we dat embodiment. Als jij je in de innerlijke ruimte van een ander begeeft ben je empathisch en je bent in een cognitieve, rationele modus wanneer je je met je aandacht in de tussenruimte bevindt.

online ik-grens test

Wil je een inschatting maken van de sterkte van uw persoonlijke psychische (mentale) grens? Vul dan de online de vragenlijst BPS-14 in. Na het versturen van de antwoorden krijg je onmiddellijk je individuele score te zien, samen met een korte uitleg over grensfactoren die voor jou van toepassing kunnen zijn. Je gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen of gebruikt.

Wat levert ik-grensbewustzijn op?

Natuurlijk zijn de resultaten persoonsgebonden. Het hangt af van de persoonlijkheid, de inzet van de persoon en de hulpvraag in hoeverre het gewenste resultaat wordt bereikt. Toch komt uit de vele onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd een aardige lijst van algemene, veelvoorkomende effecten van Ik-grensbewustzijn: 

 • Innerlijke rust
 • Onprettige ervaringen een goede plek geven
 • Opmerken of je mindful bent
 • Zelfvertrouwen
 • Bescherming
 • Verminderd grensoverschrijdend gedrag
 • Bewustzijn van eigen en andermans verantwoordelijkheid 
 • Empathie en compassie 
 • Bewustzijn van eigen en andermans opdrachten in het leven 
 • Kan ingezet worden bij traumaverwerking 

Centro Mio

Brigitta is in 2017 opgeleid door de grondlegger Nick Blaser. Naast de eerste 2 master, heeft zij ook de 3 master gevolgd en volgt zij in 2021 master 4. Dit stelt haar in staat dat ze niet alleen de ik-grensbewustzijnstraining mag geven, maar dat ze zelf professionals mag opleiden en vertrouwd mag maken met deze methode. 

BE MINDFUL

Ik-grensbewust

Er zijn verschillende trainingen en consulten op het gebied van ik-grensbewustzijn.

Zoals:

 • 8 weekse ik-grensbewustzijn met compassie
 • Verdieping ik-grensbewustzijn
 • Systeem-/Tafelopstelling ik-grensbewustzijn
 • Traumaverwerking met ik-grensbewustzijns methode
 • Werken aan mijn eigen tuin