Supervisie

Blijf jezelf ontwikkelen als professional!

Werk jij in de zorg of hulpverlening? Als Mindfulnesstrainer? Begeleid jij hoogsensitieve personen of heb je een eigen praktijk? En wil jij jezelf op maat laten begeleiden in jouw professionele ontwikkeling? Vraag dan nu een gratis kennismakingsgesprek aan!

Supervisie

Ook online via beeldbellen mogelijk

Waarom Supervisie bij Centro Mio?

  • Optimale leeromgeving

Bij Centro Mio kom je in een krachtige en veilige leeromgeving en wordt er gezorgd voor een juiste supervisie- en werkcontext. We stellen relevante vragen en bieden ruimte tot reflecteren.

Jouw ervaringen zijn input voor de supervisie die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

  • effectieve begeleiding

Jouw groei als supervisant staat voorop; daarom steekt Centro Mio tijd en energie in begeleiding en advies. We kijken daarbij ook naar wat zich aandient in de hier-en-nu situatie van onze supervisiebijeenkomsten maken wij daar gebruik van om de supervisievraag te actualiseren.

  • praktijkgerichte supervisie

Centro Mio geeft eigentijdse supervisie die goed aansluit op de praktijk. Wij scheppen voor onze samenwerking de passende werksfeer. Waar nodig zijn we empathisch en waar nodig confronterend.

We stimuleren jou tot ‘leren van binnen naar buiten’, ofwel leren met behulp van reflectie door middel van vragen, confrontaties, support enzovoort. Je leert op een ervaringsgerichte, werkgeoriënteerde manier waarbij je ook reflectiegericht kennis opdoet van werkervaringen.

Samen kijken we of jouw ingebrachte supervisievraag een vraag is die zinvol met behulp van deze methode is aan te pakken. Supervisie is immers anders dan intervisie en coaching.

Mindfulness in crisistijd
Mindfulness in crisistijd

Wat is supervisie?

Hier sta jij centraal

Supervisie is een aan beroepsmatig functioneren gerelateerde vorm van begeleiding, die gericht is op het leren van werkervaringen en ervaringsleren. Jouw professioneel functioneren en de kwaliteit van dienstverlening van jou als supervisant, staan centraal. Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen en je wordt gestimuleerd in zelfsturing op het gebied van presteren en leren. Zo kun je zelfstandig en op een verantwoorde manier jouw beroep uitvoeren en zelfsturend jouw eigen leerproces vormgeven om je professioneel gezien steeds te verbeteren. Als supervisant breng je een probleem in en tijdens de supervisie kijken we hoe jij hier mee omgaat. Hierbij maken we ook gebruik van (schriftelijke) reflectie.

Hoe werkt supervisie?

Leren van werkervaringen

Wij vragen jou gericht naar werkervaringen om in te brengen in de supervisie: relevante momenten in het werken met cliënten of patiënten, of in de omgang met collega’s binnen een instelling waar je werkzaam bent, die betrekking hebben op het functioneren in jouw beroepsrol. Het gaat hierbij om situaties die kunnen dienen ter bewustwording van je eigen manier van betekenis geven, werken en leren.

(Schriftelijke) reflectie

Het gaat bij supervisie om werkervaringen waarbij jijzelf betrokken bent (en ook zelf mogelijkheden hebt om te handelen). De reflectie in supervisie is gericht op zowel bewustwording van het eigen aandeel in het handelen, als het aandeel van anderen. De supervisor verwerkt de werkervaring van de supervisant in het gesprek door te vragen naar zijn beleving van dat moment of naar wat hij in de situatie waarneemt, wat hij feitelijk doet en wat hij laat. Maar ook hoe hij erover denkt, wat hij ervan vindt, wat het moment verder nog oproept en wat daar het effect van is op zijn functioneren.

De reflectie hoeft zich niet te beperken tot jezelf. Ook de context kan onderdeel zijn van de reflectie. Bijvoorbeeld de werkcontext: welke afspraken zijn er gemaakt over omgaan met cliënten? Of: hoe gaat het team met die afspraken om?

Het leerproces

Het leerproces van jou als supervisant beperkt zich niet tot het verkrijgen van inzichten. Je kunt bijvoorbeeld ook leren om ander handelen toe te passen in een oefencontext binnen het supervisietraject.

Het doel van supervisie is dat jij een (start)bekwame professional wordt die het werk zelfstandig kan uitvoeren. Bij professioneel werk past ook de eis dat iemand zijn eigen handelen blijft evalueren door zorgvuldig onderzoek en zijn eigen ontwikkeling verder vorm kan geven (door zelfreflectie, intervisie, bijscholing enzovoort).

Zelfsturing staat in supervisie voorop. Dat geldt niet alleen voor jouw inbreng, maar ook voor het leerproces zelf. Jouw (schriftelijke en mondelinge) reflectie is uitgangspunt voor het leerproces. Het is de bedoeling dat jij de regie over jouw leerproces in eigen hand neemt of leert nemen.

meld je aan voor een

Supervisie gesprek

‘Eerst zien, dan geloven?’  Meld je dan aan voor een kennismakingssessie en vind uit of het voor jou net zo goed werkt.